SCell – rámečkovy filtr

Filtry SCell jsou kazetové filtry pro všeobecné použití, které se hodí do veškerých typů topných a chladicích instalací a také pro ventilace jako první nebo jediný stupeň filtrace systému. Jako filtrační médium byl použit syntetický materiál, který je složen z termicky spojených polyesterových vláken zhuštěných ve směru k odvodu vzduchu. Ve směru od vstupu k odvodu vzduchu se průměry vláken zmenšují a tato vazba se stává postupně stále sevřenější. Takováto stavba filtračního média umožňuje průnik nečistot do hloubky média filtru a využití jeho celé hloubky. Kryt z voděodolného kartonu nebo kovového rámu s ochrannými mřížkami zajišťují silný, pevný a jednorázový vstupní filtr pro zachycení hrubších nečistot v systému filtrace.

Obecné technické informace

Maximální provozní teplota: 70°C
Maximální koncový odpor: 250 Pa
Maximální relativní vlhkost: 90%
Kompletně spalitelný u varianty s kartónovým rámem
Filtrační médium: polyesterové vlákno
Třída filtrace v souladu s normou EN 779:2012
Doporučovaný koncový odpor: 200 Pa

Možnosti provedení

Rám kovový, rám kartónový, rám plastový

Rám pro mnohonásobné použití přizpůsoben pro výměnu filtrační vložky

Jiné rozměry filtru jsou dostupné na objednávku

Podrobná technická specifikace: SCell – rámečkovy filtr

Třída filtrace v souladu s EN 779:2012: G2
Průměrná odlučivost (Am) v souladu s EN 779:2012: 65-75%
Počáteční tlaková ztráta pro filtr při jmenovitém průtoku vzduchu ΔP: 55Pa
Třída filtrace v souladu s EN 779:2012: G3
Průměrná odlučivost (Am) v souladu s EN 779:2012: 87%
Počáteční tlaková ztráta pro filtr při jmenovitém průtoku vzduchu ΔP: 80Pa
Třída filtrace v souladu s EN 779:2012: G4
Průměrná odlučivost (Am) v souladu s EN 779:2012: 91%
Počáteční tlaková ztráta pro filtr při jmenovitém průtoku vzduchu ΔP: 115Pa