Forith – rámečkovy filtr

Rámečkové filtry Forith 100 a Forith 120 nacházejí uplatnění v instalacích stříkacích boxů jako koncové filtry. Tyto filtry jsou zkonstruovány z vložky ze syntetického média, oboustranně chráněného kovovou mřížkou, uzavřené do kartonového rámečku. Forith 200 a Forith 300 jsou filtry přizpůsobené k práci při vysokých teplotách během procesů sušení v motorovém, chemickém, farmaceutickém a požárním průmyslu. Zkonstruovány jsou z rouna ze skelných vláken s vnější vrstvou síťky ze skelného vlákna, chránící proti migraci vláken. Celek vložky je z každé strany uzavřen hliníkovou taženou mřížkou. Filtry série Forith jsou dodávány pouze ve specifikovaných velikostech.

Obecné technické informace

Tepelná odolnost: Forith 100 do 100°C
Tepelná odolnost: Forith 120 do 120°C
Tepelná odolnost: Forith 200 do 200°C
Tepelná odolnost: Forith 300 do 300°C
Maximální relativní vlhkost: 100 %
Maximální koncová tlaková ztráta: 500 Pa
Filtrační médium: skelné vlákno
Třída filtrace v souladu s normou EN 779:2012
Doporučená koncová tlaková ztráta: 250 Pa

Možnosti provedení

Forith 100
480mm x 480mm x 14mm

Forith 120
480mm x 480mm x 20mm

Forith 200
480mm x 480mm x 14mm

Forith 300
480mm x 480mm x 14mm
610mm x 610mm x 14mm
595mm x 595mm x 14mm
500mm x 500mm x 14mm
240mm x 480mm x 14mm

Podrobná technická specifikace: Forith – rámečkovy filtr