ACS – rámečkovy filtr

Filtr ACS je určen k odstraňování vlhkosti, vodní páry, mlhy ze vzduchu a hrubého prachu v průmyslových procesech, především jako 1. stupeň filtrace v turbínách generátorů výkonu. Funguje na principu koalescence – splývání disperzních částic (kapek kapaliny) do větších, snižující stupeň disperze.   Filtr je zkonstruován z pevného polypropylenového rámečku a filtračního média se zvyšující se hustotou skelných vláken směrem k odvodu, slepených speciálně navrženým voděodolným lepidlem. Přívodní a odvodní strana je chráněna polypropylenovou mřížkou. Tyto filtry nachází hlavní uplatnění v systémech a instalacích vystavených dlouhodobému, silnému účinku deště nebo častému účinku mlhy či vlhkosti. Systém vybavený filtry ACS musí být vybaven systémem pro odvod přebytku vody.

Obecné technické informace

Tepelná odolnost: 45 °C
Maximální koncová tlaková ztráta: 250 Pa
Maximální relativní vlhkost: bez omezení
Zcela zpopelnitelné
Filtrační médium: skelné vlákno
Třída filtrace v souladu s normou EN 779:2012
Doporučená koncová tlaková ztráta: 180 Pa

Možnosti provedení

Kovový rámeček

Kovová ochranná mřížka

Pěnové nebo ploché těsnění rámečku (1 nebo 2 strany)

Otvory v rámečku nebo vypouštěcí přípojky na vodu

Jiné rozměry filtru dostupné na objednávku

Podrobná technická specifikace: ACS – rámečkovy filtr

Třída filtrace v souladu s EN 779:2012: G3
Počáteční tlaková ztráta pro filtr při normálním průtoku vzduchu ΔP: 80 Pa
Třída filtrace v souladu s EN 779:2012: G4
Počáteční tlaková ztráta pro filtr při normálním průtoku vzduchu ΔP: 100 Pa